Privacyverklaring

Kanters Graszoden, gevestigd aan Kuilerstraat 26 te Someren-Heide en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 83283110, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via onderstaand contactgegevens.

Contactgegevens

Kanters Graszoden
Kuilerstraat 26
5712 PA Someren-Heide
+31(0) 6 51 65 13 67
https://www.kantersgraszoden.nl
info@kantersgraszoden.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kanters Graszoden verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Vestigingsplaats
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch

Voor het verwerken van betalingen maken we gebruik van derde partijen. Wij geven aan deze partijen alleen het ordernummer en het orderbedrag door. Aanvullende gegevens die door jou aan deze derde partijen worden verstrekt worden niet aan ons doorgegeven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kantersgraszoden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kanters Graszoden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het verzenden van je bestelling naar het juiste adres
 • Voor het afhandelen van je betaling
 • Voor het op de hoogte houden over het verloop van de bestelling
 • Voor het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Kanters Graszoden verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kanters Graszoden verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kanters Graszoden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kanters Graszoden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@kantersgraszoden.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Kanters Graszoden zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Kanters Graszoden wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kanters Graszoden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@kantersgraszoden.nl

Wijzigingen privacybeleid

Kanters Graszoden behoud zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden enkel op deze website gepubliceerd. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen op de site van Kanters Graszoden.

Vragen over privacy

Heb je na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen over privacy m.b.t. Kanters Graszoden, neem dan contact met ons op via info@kantersgraszoden.nl

Groen-kalk

Groen-kalk gaat grondverzuring tegen, zorgt voor een betere voedselopname door de planten en verbetert de grondstructuur. Daarom raden wij u aan groen-kalk mee te bestellen bij uw graszoden.
Gazon kalk korrels - DCM Groen-kalk 3 kg

Hoeveel groen-kalk heb ik nodig?

De hoeveelheid groen-kalk die u nodig heeft wordt automatisch voor u uitgerekend op basis van de hoeveelheid graszoden die u heeft ingegeven, waarbij rekening wordt gehouden met de voordeligste combinatie van verpakkingen.

Aanlegbemesting

Aanlegbemesting verbetert de bodemstructuur en geeft fosforrijke voeding waardoor de inworteling wordt versneld. Daarom raden wij u aan aanlegbemesting mee te bestellen bij uw graszoden.
Gazonmeststof bodemverbetering - DCM Aanleg gazon 3 kg

Hoeveel aanlegbemesting heb ik nodig?

De hoeveelheid aanlegbemesting die u nodig heeft wordt automatisch voor u uitgerekend op basis van de hoeveelheid graszoden die u heeft ingegeven, waarbij rekening wordt gehouden met de voordeligste combinatie van verpakkingen.